Vår historie

Fjetre er en gammel slektsgård med rett nedadstigende linje fra 1600-tallet. Navnet Fjetre kommer muligens av ei å (større bekk) som renner forbi gården ned til Mjøsa. Ordet fjoturr betyr lenke. Åa slynger seg diagonalt gjennom eiendommen som et 900m langt lenke. Gården Fiettrwn er beskrevet på 1500-tallet som en fullgård.

Fjetre er i dag på 460da dyrket jord og 160da skog. Skogen er rett bak husa og blir benyttet mye som rekreasjonsområde. Det er opparbeidet og merkede stier i et frodig kulturlandskap.

Mine foreldre drev med tradisjonelt jordbruk og dyrket korn, poteter og gulrøtter og hadde i tillegg til jorda på Fjetre også leid areal i nærområdet. Dagens driver ønsker å satse på tilleggsnæringen som har blitt utviklet og leier i dag ut jorda som tilhører gården. Fremdeles til grønnsaker, poteter og korn. Det er viktig for oss, at det blir dyrket mat!

Melkeproduksjonen ble avviklet i 1950-åra. Det ble ombygd til slaktegrisproduksjon som holdt fram til midten av 1990-åra. I dag er det husdyrløst, bare en menneskekjær hund ved navn Lilly.

Det har tidligere vært drevet med overnatting/pensjon på Fjetre. I mellomkrigsåra var sidebygningen bebodd av sommergjester fra Oslo og andre steder. Like før krigen og spesielt etter, var gården mye benyttet som treningssenter for idrettsgrupper. Den hollandske skøytesporten har mye å takke for det våre forfedre ofret for dem i den ”moderne tid.

Virksomheten ble avviklet i 1956 da Arve Sinnerud (1913-1956) gikk bort etter en tragisk sykdom. Hans far, Peter, var da 80 år.

Nytt liv

Vi blir under dagens landbruk oppfordret til å tenke nytt og kreativt. Det innebærer å opprettholde verdiskapningen på gårdene.

Dagens drivere av Fjetre ønsker å gjenoppta tradisjonen med overnatting og forpleining, tilpasset dagens krav. Våre målgrupper vil være bredere enn før. Det kan være ledergrupper, sponsorer till arr. i Hamar-regionen, mellomstore bedrifter, eller rett og slett turister og andre som ønsker et alternativt opphold. Vi vet at dette produktet vil være interessant for mange.

Jeg bor i dag i hovedhuset på gården sammen med min familie. Her har jeg bodd de siden 2012 og jeg var ansatt hos far i ca 12 år og dermed vært med å bygge opp Fjetre slik det fremstår i dag. Jeg har mann Inge, Helene på 16 år og Ole Andreas på 10 år. Hunden vår Lilly på 7 år. Mine foreldre bor i kårhus ikke langt fra tunet på gården.

OM OSS

Vi vil få ønske dere velkommen til gards!

Her vil du kunne få en god opplevelse gjennom hele ditt besøk. Autentisk, hjemmelaget, rolig og uformell atmosfære.

KONTAKT OSS

Fjetre Gård
Sandvikavegen 185
2312 Ottestad

Tlf: +47 404 79 319

E-post: post@fjetre.no

[custom-facebook-feed]